Yapı Kredi Bankası’ndan kâr payı dağıtım kararı

Yapı Kredi’den kâr payı dağıtım kararı geldi. Yapı Kredi Bankası, 2023 kârından pay başına net 1,0868 TL temettü dağıtılması teklifini genel kurul onayına sunacağını açıkladı.

Banka, 2023 yılı için pay başına net 1,0868762 TL nakit kâr payı ödenmesi teklifini Genel Kurul’a taşıyacak. Bankadan KAP’a yapılan açıklamada kâr dağıtım tarihinin 5 Nisan 2024 olarak belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulacağı belirtildi.

Banka’nın Genel Kurul toplantısı 29 Mart’ta yapılacak. 977 milyon lira genel kanuni yedek akçe ayrılacak.

Yapı Kredi Bankası’nda Kamu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada şunlar belirtildi:

“Banka Yönetim Kurulu’nun 11.03.2024 tarihli kararı ile; Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler, Banka Esas Sözleşmesi’nin 20. maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka’nın sektör içindeki büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek Banka’nın BDDK Düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarındaki 68.008.836.136,80 TL tutarındaki net dönem karından Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibariyle kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20’lik sınırına ulaştığı için 2023 yılı için ayrılmamasına, 68.008.836.136,80 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından pay sahiplerimize; 422.352.564,20 TL birinci kar payı, 9.778.647.435,80 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 10.201.000.000,00 TL nakit kar payı ödenmesine, 977.864.743,58 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, 28.696.745,13 TL’lik kısmı gayrimenkul satış kazancından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde, 2.472.177,20 TL’lik kısmı 5746 Sayılı Arge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3/14 maddesi gereğince ve 25.000.000 TL’lik kısmının ise Kurumlar Vergisi Kanununun 10/g maddesi kapsamında girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla girişim sermayesi yatırım fonuna aktarılmak üzere toplam 56.168.922,33 TL’nin özel yedek ayrılmasına, kalan 56.773.802.470,89 TL’nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin ekte yer alan 2023 yılı Kâr Dağıtım Tablosu ve kar dağıtım tarihinin 3 Nisan 2024 olarak belirlenmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x