Türkşeker’in ana statüsü Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin (Türkşeker) ana statüsü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca şirketin tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı iktisadi devlet teşekkülü olduğuna karar verildi.

Şirket, ilgili kararname ile ana statü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Sayıştay denetimine tabi oldu.

Ankara merkezli şirketin sermayesi 12 milyar 133 milyon lira olurken sermayenin tamamının devlete ait olduğuna karar verildi.

Türkşeker’in, bu ana statünün yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan yönetmelik, tebliğ, genelge, yönerge, sirküler ve benzeri diğer düzenlemelerinin ana statüye aykırı olmayan hükümleri, yenileri yürürlüğe konuluncaya kadar geçerli olacak.

Kararla, 17 Aralık 2007 tarihli, 6959 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi yürürlükten kaldırıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x